• Česky
  • Polski
  • German

Gospodarowanie rybołówstwem

Rodzina Kolowratów ma więcej niż 300 lat doświadczeń w gospodarzeniu rybołówstwem. We wschodnich Czechach tradycyjnie gospodarzy na stawach w okolicach Černíkovic. Momentalnie jest powierzona gospodarzeniem na własnych i wynajętych stawach Zarząd Kolowratskiego rybołówstwa z siedzibą w Opočně. Calkowita powierzchnia zagospodarowanych stawów jest około 330 ha. Między najbardziej znaczące zalicza się Broumar v Opočně, Špinka koło Červeného Kostelce, Tuří koło Slavětína nad Metují lub Jaroměřský staw w Jaroměři.

vylov-jaromersky-630

Ryby z zagospodarowywanych przez nas stawów jest możliwe zakupić cały rok w sadzy w Opočně i Rozkoši. W sadzych jest możliwe zakupić nie tylko karpie ale i inne rodzaje ryb słodkowodnych naprzykład amur, tołpyga, pstrąg źródlany, szczupak, sandacz lub lin.

Aktualna oferta żywych ryb z Opočna tutaj.

Ryby z naszych stawów odznaczają się bardzo dobrą jakością, dlatego że ich podstawowym wyżywieniem jest naturalny pokarm i tylko częściowo są dokarmiane ziarnami.

Stawy są podceniowaną częścią krajiny, z tego względu nasz zakład regularnie zapewnia ich dobry techniczny stan. Przed niedawnem przeprowadziliśmy za pomocą środków finansowych z dotacji rekonstrukcję i odbagnienie następujących stawów - Jaroměřský, Černíkovický i Závěšťák. Ich całkowita powierzchnia przekracza 50 ha.

O powstaniu większości naszych stawów nie istnieją wzmianki. Z pisemnych dokumentów wiemy napewno, że niektóre stawy były tutaj już w połowie XIV wieku, ale niestety z tych dokumentów nie jest pewne, o które się rozchodzi. Najstarsza pisemna wzmianka o konkretnym stawie odnosi się Halínu. Ten jest wspomniany w dokumencie z 1495 roku w związku z Gminą Pohoří. Praktycznie wszystki pozostałe stawy są popisane w urbarzach z końca XVI wieku. Ogólnie można powiedzieć, że najwcześniej powstały stawy raczej mniejsze a aż później większe. Na przełomie XV i XVI wieku wiodły gospodarkę w naszym okresie dwa znaczące szlacheckie rody, byli to Trčkové z Lípy, którzy mieli swoje gospodarstwa w okolicach Opočna i Pernštejnové, którzy posiadali między innymi Černíkovice czy Nové Město nad Metují. Właśnie do rządów tych rodów w pierwszej połowie XVI wieku wyznacza się największy rozwój rybołówstwa w naszym regionie. W danym okresie powstała większość najbardziej znaczących stawów, to dotyczy największego zachowanego stawu - Broumaru (60 ha). Ten jest poraz pierwszy popisany w urbarzu z 1598 roku i był najprawdopodobniej stworzony biegiem rządów Trčků z Lípy około 1540 roku. Oprócz stawów, które do dzisiaj przetrwały, istniało w naszym regionie dużo wodnych obszarów, które biegiem lat przestały istnieć. Jednym z głównych powodów zlikwidowania stawów były potrzeba gruntów rolniczych dla intensywnie rozwijającego się rolnictwa, które od początku XIX wieku potrzebowało ciągle więcej ornej ziemi. Najwięcej stawów, które przestały istnieć jest w okolicy Opočna. Najbardziej znaczący z nich był naprzykład Trojce, Podvinický i Starý staw, które znajdowały się około drogi z Opočna do Českého Meziříčí lub Vostrovský staw koło Hrošky. Na szczęście niektóre ze stawów co przestały istnieć były po II wojnie światowej wznowione i mogą ciągle pełnić ważne role dla społeczeństwa jak naprzykład utrzymywanie wody w krajinie, ochrona przed powodziami, tworzenie biotopów dla zagrożonych organizmów itp. Wznowiony był naprzykład staw Tuří, Jaroměřský, Podchlumský, Halín a Kacíř.

Fotogalerja – rybołóstwo

Facebook - Wędkarstwo

facebook-rybarstvi

Aktualne informacje można także śledzić naszą stronę na Facebooku.