• Česky
  • Polski
  • German

Gospodarka leśna

Kolowratské lasy

Gospodarka leśna łącznie z rybołówstwem tworzą główne filary godpodarki od momentu zwrócenia gruntów Kolowratów Krakowských w 1992 roku. Główną koncepcją gospodarki w Kolowratskych lasach jest trwałość przy zachowaniu i ciągłym zlepszaniu stabilności oraz dochodowość leśnych porostów. Zarząd Kolowratskych lasów jest wyznaczony do zagospodarowania rozległego leśnego gospodarstwa łącznie z wykonywaniem łowiectwa biegiem 3 własnych gonitw. Leśna godpodarcza całość (LHC) Kolowratske lasy znajduje się w większości w obszarze Orlickich gór i ich podgórza. Leży na obszarze kilku gmin – Deštné v Orlických horách, Zdobnice, Orlické Záhoří, Říčky v Orlických horách, Javornice, Černíkovice oraz inne. Siedziba Zarządu Kolowratskych lasów jest w zamku w Rychnově nad Kněžnou.

lesy-630

Naturalne i gospodarcze warunki

Leśny majątek jest ze względów naturalnych bardzo urozmaicony. Leśna gospodarcza całość rozciąga się w naturalnym leśnym obszarze 25 – Orlicke góry i 26 – podgórze Orlickich gór. Ze względu na pionowe ukształtowanie z wyjątkiem 1 i 9 występują wszystkie wegetacyjne stopnie nad poziomem morza od 295m. aż do szczytu Velké Deštné 1.115 m n. m (najwyższy szczyt Orlickich gór). Większą część leśnego majątku zajmują górskie obszary z długą zimą i kratkim okresem wegetacji, który jest na grzbietach gór pod wpływem szczytowego fenomenu krótszy niż 90 dni. Średnia roczna suma opadów waha się pomiędzy 800-1300 mm. Ze względu na rodzaj najczęściej występują grupy leśne 6K – kwaśna świerkowa buczyna 30% i 7K – kwaśna bukowa świerczyna 21%. Ze względu na ograniczenie gospodarcze jest sytuacja mniej korzystna, co wznika z odróżniającego się lasu. 47% są lasy w kategorji lasu gospodarczego, 14% w kategorji lasu chronionego a 39% to lasy ze specjalnym przeznaczeniem. Powierzchownie najwięcej występują gospodarcze obszary 531 – świerkowe gospodarstwo kwaśnych obszarów wyższych położeń oraz 021 – świerkowe gospodarstwo w lasach górskich pod granicą wegetacji drzew, chroniące lasy niżej położone oraz lasy na wyeksponowanych grzbietach.

Zdrowotny stan lasów

Kolowratske lasy w Orlickich górach ciągle bojują z wpływem i wynikiem imisji środowiska, które nasilały się w 70 i 80 latach w związku z przemysłem i zanieczyszaniem powietrza. Jest potwierdzone ze specjalistycznych badań, że momentalnie Orlickie góry są zagrożone negatywnym wpływem imisji a ze wszystkich przygranicznych czeskich gór są poszkodzone najwięcej. To potwierdza załączenie do pasma imisijnego zagrożenia, gdzie w LHC Kolowratske lasy jest skoro połowa lasów załączona do pasma największego zagrożenia A i B. Wycinanie porostw dotkniętych imisjami pod koniec 90 lat i ich następne zalesianie spowodowało w znaczący sposób niewyrównanie wiekowych stopni, z tego względu momentalnie zajmują drugi wiekowy stopień (11-20 lat) 134% oraz trzeci (21-30 lat) 166% normalnego występowania wiekowych stopni. Znacząca część porostów w wieku 20 – 80 lat jest bardzo poszkodzona łupaniem i ogryzaniem przez wysoką i mufloni zwierzynę a następnie gniciem, przede wszystkim z okresu kiedy łowiectwo nie było w zgodzie z leśnictwem, któremu była niestety przyznawana większa waga. Roczna ilość wycinanych drzew na podstawie zalecenia planu gospodarczego wynosi 64% z maksymalnej całkowitej ilości wycinanych drzew ze względu na zachowanie długookresowego wyrównania produkcji.

 

 

Rąbane drzewo

karolin-stipane-drevo

Do przygotowania liściastej masy była zakupiona maszyna do szczypania drzewa oraz wybudowany zakład rąbanego drzewa w Karolíně, który leży na strategicznym miejscu w podgórzu Orlickich gór, skąd jest możliwość ekspedować wielkie ciężarówki oraz małych odbiorców drzewa opałowego.

Więcej informacji znajdziecie w ofercie Drzewo opałowe.

Leśne szkółki

lesni-skolka

Zarząd Kolowratskych lasów prowadzi też trzy leśne szkółki, z których jest co roku udostępniane 50% świerków do zalesiana wyrośniętych z ziarna siewnego w lasach zarządu.