• Česky
  • Polski
  • German

Výběrová řízení

Identifikátor profilu zadavatele

evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek - 233096

Zadavatel: Jan Kolowrat Krakowský
Sídlo: Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 62043935
DIČ: CZ5808190344

Telefon: +420 494 535 240
Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Veřejná zakázka spolufinancovaná z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

Opatření: 4
Podopatření: 4.3
Operace: 4.3.2 Lesnická ifrastruktura
Název záměru: Investice do lesních cest
Název projektu: Rekonstrukce lesní cesty "Scheitzova k Pěticestí"
Registrační číslo žádosti: 15/001/0432a/452/000552
Místo realizace projektu: obec Orlické Záhoří, k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří, parc. č. 3521
Rok realizace: 2017

Popis projektu: Předmětem žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR je rekonstrukce stávající účelové komunikace typu 2L, která bude po dokončení splňovat v celém rozsahu (2,131 km) parametry lesní cesty typu 1L 4,0/30 dle ČSN 73 61 08 Lesní dopravní síť.

Cíl projektu
Investice do rekonstrukce lesnické infrastruktury zajišťující:
1. kvalitnější dopravní podmínky pro provoz motorových i nemotorých vozidel
2. minimalizace škod v lesních porostech vlivem dlouhých přibližovacích vzdáleností
3. zlepšení přístupnosti oblasti v rámci traumatologického plánu
4. posílení mimoprodukční funkce lesů, především rekreační ve spádové oblasti

Informativní deska k projektu - K NÁHLEDU ZDE

logo EU

Veřejná zakázka spolufinancovaná z Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o podporu ze dne 2.11.2015, v souladu s § 14 zákona c. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Metodickým pokynem finančních toku programu spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020, v souladu s podmínkami Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název veřejné zakázky: Modernizace zařízení SKR Opočno
Registrační číslo žádosti: CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000027
Místo realizace projektu: 517 73 Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
Popis projektu: Projekt je rozdělen na několik samostatných akcí.

1. Sítě do rybářského provozu - Pořízení 3 ks podložních sítí, 2 ks vrhacích sítí a 1 ks vatky do rybářského provozu. Sítě budou sloužit k odchytům ryb během výlovů a na sádkách.

2. Dopravní prostředky - Pořízení 3 ks automobilů s celkovou hmotností do 3,5 tuny. Mělo by se jednat o jeden terénní pickup, jedno malé nákladní auto s ložnou plocho a třístranným sklápěčem a jedno auto s ložnou plocho a přepravní kapacitou alespoň 6 osob.

3. Dmychadlo - Pořízení dmychadla pro okysličování vody na sádkách.

4. Kombinované lovící zařízení - Pořízení kombinovaného lovného zařízení, které bude využíváno při výlovech rybníků.

5. Rekonstrukce hlavní budovy na sádkách v Opočně - výměna oken, rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance, zřízení malé kuchyňky, rekonstrukce podlah.

6. Drobné stavební práce - Přestavba jedné sádky na sádkách Rozkoš bez zásahů do hlavních konstrukčních prvků, rekonstrukce přívodního potrubí vody a obnovení povrchu komunikace na sádkách v Opočně, rekonstrukce výpustního zařízení na rybníku Mošna.

7. Lodní motory - Pořízení 2 ks lodních motorů s výkonem do 5 kW
.

Podporované cíle projektu:
1) Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje.
2)Úspora spotřeby el. energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakultura, účinnější využívání zdrojů.
3)Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.
Veřejná zakázka spolufinancovaná z Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020


Dotace je poskytnuta na základě žádosti o podporu ze dne 2.11.2015, v souladu s § 14 zákona c. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Metodickým pokynem finančních toku programu spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020, v souladu s podmínkami Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název veřejné zakázky:
Pořízení automobilu do 3,5 tuny a zlepšení hygienických podmínek
 

Registrační číslo žádosti:
CZ.10.5.110/5.3/0.0/15_001/0000025

Místo realizace projektu: 517 73 Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

Popis projektu:
Projekt zahrnuje výměnu stávajícího dopravního prostředku využívaného pro dopravu výrobků ze zpracovny ryb za nový. Nový dopravní prostředek by měl být úspornější a měli by u něj být nižší provozní náklady. Pořízení lapače hmyzu zlepší zabezpečení provozu zpracovny před vnikáním hmyzu na zpracovnu ryb .

Podporované cíle projektu:
Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit.


Vloženo 22.9.2016 v 8:32:45, vložil ing. Martin Fojt( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


Název veřejné zakázky: Nákup lesnické techniky


Program rozvoje venkova - INFORMACE ZDE

Opatření 8: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Podopatření: 8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Operace 8.6.1: Technika a technologie pro lesní hospodářství 

Zveřejnění eAgri - informace zde

Soubory v PDF:
 

Smlouva s dodavatelem 
 
na veřejnou zakázku – Nákup lesnické techniky (0,9 MB) - vloženo 17.5.2016 v 16:02:29, vložil ing. Martin Fojt( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Text výzvy k veřejné zakázce - Nákup lesnické techniky (1,2 MB) - vloženo 27.4.2016 v 13:21:25, vložil ing. Martin Fojt( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 
 
 
 
 
 
 

Název veřejné zakázky: 
 
   "Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou - objekt B. sala terrena u obřadní síně, I. etapa"

Místo realizace projektu: Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 
 


Zakázka - stavební práce

Soubory v PDF:

Dodatek ke smlouvě č. 1
na veřejnou zakázku – „Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou - objekt B. sala terrena u obřadní síně, I. etapa" (152 kB) - vloženo 6.10. 2015 v 12:42:38, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Protokol o převzetí díla
na veřejnou zakázku – „Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou - objekt B. sala terrena u obřadní síně, I. etapa" (72 kB) - vloženo 24.11.2014 v 13:25:11, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Smlouva o dílo
na veřejnou zakázku – „Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou - objekt B. sala terrena u obřadní síně, I. etapa" (706 kB) - vloženo 25.4.2014 v 9:25:42, vložil ing. Martin Fojt ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zápis o posouzení nabídek
na veřejnou zakázku - „Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou - objekt B. sala terrena u obřadní síně, I. etapa" (5,96 MB) - vloženo 17.04.2014 v 10:20:44, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Text výzvy
- „Kolowratský zámek Rychnov nad Kněžnou - objekt B. sala terrena u obřadní síně, I. etapa" (2,90 MB) - vloženo 3.4.2014 v 14:53:25, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)Veřejná zakázka spolufinancovaná z Evropského rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2007 – 2013


Dotace se poskytuje v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, nařízení Komise (ES) č. 498/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, OP Rybářství a Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty OP Rybářství na období 2007-2013.

Název veřejné zakázky:
Náhrada Traktoru 

Registrační číslo žádosti:
CZ.1.25/2.1.00/13.00363

Místo realizace projektu:
517 73 Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

Popis projektu: Projekt je zaměřen na náhradu stávajícího traktoru s přídavným zařízením. Garážování bude prováděno na místě realizace projektu a rámci OP Rybářství, prioritní osy 2, opatření 2.1.

Soubory v PDF:

Smlouva s dodavatelem
na veřejnou zakázku – Náhrada Traktoru (4.81 MB) - vloženo 30. 4. 2015 v 10:28:17, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Veřejná zakázka financovaná ze Strukturálních fondů EU, z Operačního programu Životní prostředí: „Zlepšování stavu lesů Orlických hor - IV. etapa"


Zadání veřejné zakázky - podlimitní veřejná zakázka na služby dle § 12 odst. 2) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a zákona č. 55/2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby - „Zlepšování stavu lesů Orlických hor - IV. etapa"

Druh zakázky:
Zakázka na služby

Soubory v PDF:

Písemná zpráva zadavatele
na veřejnou zakázku – „Zlepšování stavu lesů Orlických hor Orlických hor - IV. etapa“ (535 kB) - vloženo 16. 12. 2014 v 15:40:18, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Rozhodnutí zadavatele na veřejnou zakázku – „Zlepšování stavu lesů Orlických hor Orlických hor - IV. etapa“ (6,73 MB) - vloženo 2. 12. 2014 v 06:40:11, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku – „Zlepšování stavu lesů Orlických hor - IV. etapa" (456 kB) - vloženo 10. 11. 2014 v 7:55:18, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Projektová dokumentace
na veřejnou zakázku - „Zlepšování stavu lesů Orlických hor - IV. etapa" (960 kB) - vloženo 10. 11. 2014 v 7:50:13, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mapy k plochám realizace - „Zlepšování stavu lesů Orlických hor - IV. etapa"
(2,78 MB) - vloženo 10. 11. 2014 v 7:46:35, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


Veřejná zakázka spolufinancovaná z Evropského rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2007 – 2013

Dotace se poskytuje v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, nařízení Komise (ES) č. 498/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, OP Rybářství a Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty OP Rybářství na období 2007-2013.

Název veřejné zakázky: Náhrada Avie


Registrační číslo žádosti:
CZ.1.25/2.1.00/13.00362

Místo realizace projektu: 517 73 Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

Popis projektu: Projekt je zaměřen na nahrazení stávajícího již zastaralého a nevyhovujícího dopravního prostředku od 3,5 tuny do 12 tun – Avie za nový. Garážování bude prováděno na místě realizace projektu a rámci OP Rybářství, prioritní osy 2, opatření 2.1.

Soubory v PDF:

Smlouva s dodavatelem
na veřejnou zakázku – Náhrada Avie (11.25 MB) - vloženo 12. 9. 2014 v 13:48:10, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Dodatek ke smlouvě s dodavatelem
na veřejnou zakázku – Náhrada Avie (505 kB) - vloženo 12.9. 2014 v 13:49:51, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)Veřejná zakázka financovaná ze Strukturálních fondů EU, z Operačního programu Životní prostředí: „Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - III. etapa

Zadání veřejné zakázky - podlimitní veřejná zakázka na služby dle § 12 odst. 2) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a zákona č. 55/2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:Veřejná zakázka na služby - Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - III. etapa

Druh zakázky: Zakázka na služby

Soubory v PDF:

Rozhodnutí zadavatele
na veřejnou zakázku – „Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - III. etapa“ (2,18 MB) - vloženo 24. 3. 2014 v 14:43:19, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">)

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku – „Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - III. etapa“ (11,71 MB) - vloženo 3. 3. 2014 v 15:55:11, vložil ing. Martin Fojt( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Projektová dokumentace na veřejnou zakázku - „Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - III. etapa“ (2,69 MB) - vloženo 3. 3. 2014 v 15:51:33, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mapy k plochám realizace- „Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - III. etapa“ (6,13 MB) - vloženo 3. 3. 2014 v 15:49:25, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Veřejná zakázka financovaná z národního programu Ministerstva zemědělství 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“: „Odbahnění a oprava rybníka Závěšťák“

Zadání veřejné zakázky - otevřené výběrové řízení na stavební práce dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a zákona č. 55/2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce - Odbahnění a oprava rybníka Závěšťák

Druh zakázky: Zakázka na stavební práce

Soubory v PDF:

Odůvodnění veřejné zakázky  – „Odbahnění a oprava rybníka Závěšťák (2,22 MB) - vloženo 28. 11. 2012 v 20:20:10, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Výzva včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku – „Odbahnění a oprava rybníka Závěšťák (12,43 MB) - vloženo 28. 11.012  20:28:46, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Rozhodnutí zadavatele na veřejnou zakázku – „Odbahnění a oprava rybníka Závěšťák (1,85 MB) - vloženo 16. 1. 2013 v 16:05:31, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Smlouva o dílo na veřejnou zakázku - „Odbahnění a oprava rybníka Závěšťák (15,12 MB) - vloženo 28. 1. 2013 v 14:15:39, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Dodatky ke smlouvě o dílo  - „Odbahnění a oprava rybníka Závěšťák (6,20 MB) - vloženo 28. 1. 2013 v 14:27:15, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Písemná zpráva zadavatele  - „Odbahnění a oprava rybníka Závěšťák (6,20 MB) - vloženo 30. 1. 2013 v 15:12:35, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">)

Veřejná zakázka financovaná z národního programu Ministerstva zemědělství 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží: "Odbahnění a oprava Černíkovického rybníka"
Zadání veřejné zakázky - otevřené výběrové řízení na stavební práce dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a zákona č. 55/2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce - Odbahnění a oprava Černíkovického rybníka
Druh zakázky: Zakázka na stavební práce
Soubory v PDF:

Odůvodnění veřejné zakázky  – Odbahnění a oprava Černíkovického rybníka (442 kB) - vloženo 18. 10. 2012 v 22:23:15, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Výzva včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku – Odbahnění a oprava Černíkovického rybníka (13,56 MB) - vloženo 18. 10.012  22:38:11, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Rozhodnutí zadavatele na veřejnou zakázku – Odbahnění a oprava Černíkovického rybníka (647 kB) - vloženo 11. 12. 2012 v 19:10:31, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Smlouva o dílo na veřejnou zakázku - Odbahnění a oprava Černíkovického rybníka (3,27 MB) - vloženo 4. 1. 2013 v 13:32:30, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Dodatky ke smlouvě o dílo  - Odbahnění a oprava Černíkovického rybníka (3,17 MB) - vloženo 17. 9. 2013 v 16:18:44, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Písemná zpráva zadavatele  - Odbahnění a oprava Černíkovického rybníka (1,30 MB) - vloženo 11. 1. 2013 v 10:16:31, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">)

Veřejná zakázka financovaná ze Strukturálních fondů EU, z Operačního programu Životní prostředí: „Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - II. etapa“

Zadání veřejné zakázky - podlimitní veřejná zakázka na služby dle § 12 odst. 2) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a zákona č. 55/2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby - Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - II. etapa

Druh zakázky: Zakázka na služby

Soubory v PDF:

Rozhodnutí zadavatele na veřejnou zakázku – „Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - II. etapa“ (5,64 MB) - vloženo 5. 6. 2013 v 23:40:16, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku – „Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - II. etapa“ (3,63 MB) - vloženo 16. 5. 2013 v 7:58:16, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku – „Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - II. etapa“ (5,15 MB) - vloženo 16. 5. 2013 v 8:06:31, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Projektová dokumentace na veřejnou zakázku - „Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - II. etapa“ (6,36 MB) - vloženo 16. 5. 2013 v 8:11:09, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mapy k porostům - „Obnova porostů ve vrcholových partiích Orlických hor - II. etapa“ (2,69 MB) - vloženo 16. 5. 2013 v 8:24:45, vložil ing. Martin Fojt (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Kontakt

Správce Kolowratského majetku
Ing. Martin Fojt
Kolowratská 1
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 494 535 240
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.